Search

برچسب:, , , , , , , , ,

اسکنر هوايي يا رادار پرنده OKM

اسکنر هوايي يا رادار پرنده OKM اسکنر هوايي يا رادار پرنده OKM براي اسکن کل منطقه. اين دستگاه با...

فلزیاب روور سی ۲

فلزیاب روور سی ۲ فلزیاب روور سی ۲  Rover CII این دستگاه تولید شرکت OKM است که تلفیقی از دستگاه روور...

Call Now