Search

برچسب:, , , , , , ,

كاوش های باستان شناسی عهد قاجار

رويكردهای شرق شناسان اروپايی در كاوش های باستان شناسی عهد قاجار مطالعه ها و كندوكاوهای...

فلزیاب MXT

فلزیاب MXT عملکرد استثنایی فلزیاب MXT همانند این است که سه فلزیاب خریده اید. راحتی این فلزیاب...

فلزیاب تصویری پایونر Pioneer

فلزیاب تصویری پایونر Pioneer می‌ توان از فلزیاب تصویری زیرزمینی پایونر ، به عنوان دستگاه...

فلزیاب پالسی Infinium LS

فلزیاب پالسی Infinium LS برای محیط های زیر آبی و زمینی های به شدت معدنی، فلزیاب پالسی Infinium LS نظیر...

فلزیاب ACE 250

فلزیاب ACE 250 دارای توانایی های بسیاری ست که براحتی عتیقه و سکه جستجوی  می کند ونیز برای جستجو...

Call Now